NIEKTORÉ NAŠE PROJEKTY

Archeologické a prezentačné centrum Budmerice 

(Architektonická štúdia)

Rodinné domy Líščie Údolie (Dokumentácia na územné rozhodnutie)

Bytový dom Michalovce 

(Architektonická štúdia)

Rodinný dom s advokátskou kanceláriou (Architektonická štúdia)

Rodinný dom Liptov 

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Hviezdoslavov

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Turík

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Šamorínska

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rekreačná chata Vajnory

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Turík II

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Záhorská Bystrica

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Slavín

(Architektonická štúdia, 2 varianty)

Rodinný dom Veľká Paka

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Tanečná škola Dansovia

(Architektonická štúdia)

Vinárstvo Modrín

(Architektonická štúdia)

Zobytnenie podkrovia Kvetoslavov

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Stupava

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Krakovany

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Veľký Biel

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rekreačná chata Beňadiková

(Dokumentácia na stavebné povolenie)

Rodinný dom Vojtechovce - prístavba

(Architektonická štúdia)

Zariadenie drobnej prevádzky služieb

(Dokumentácia na stavebné povolenie + územné rozhodnutie)

Rekreačný dom Devínska

(Dokumentácia skutkového vyhotovenia)

Rekonštrukcia rodinného domu Šamorín

(Dokumentácia na stavebné povolenie)