CENNÍK

Architektonická štúdia, Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Dokumentácia pre realizáciu stavby, Dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby, fotorealistické vizualizácie interiéru a exteriéru.

Prvotný návrh objektu, dispozičné riešenie, orientácia na svetové strany. Štúdia sa priebežne konzultuje so zákazníkom až k jeho plnej spokojnosti. (obsahuje základné pôdorysy, rez, pohľady, umiestnenie stavby). Postupne sa realizuje kompletná projektová dokumentácia podľa požiadaviek klienta.

 od 4€ / m2

Projekty profesií - zdravotnotechnické inštalácie, vykurovanie, vetranie, elektroinštalácie, statika, protipožiarna bezpečnosť, podľa požadovaného stupňa projektovej dokumentácie, od stavebného povolenia až po realizačný projekt. 

Projektová dokumentácia všetkých potrebných inštalácií, vrátane pôdorysov, schém, situácie objektu, prípojok vody, kanalizácie, plynu, projektov studní, ČOV a všetkých potrebných inštalácií podľa požiadaviek investora.

od  1€ / m2

Konzultácie, poradenstvo, stavebné rozpočty 

a výkazy výmer.

Je pre nás samozrejmosťou Vám poskytnúť kvalitné odborné poradenstvo, v odvetviach architektúry, konštrukcií pozemných stavieb a technických zariadení budov. Pripraviť kvalitný a kompletný stavebný rozpočet, prípadne výkaz výmer je pre nás samozrejmosťou.

dohodou

Inžiniering

Vieme Vám zabezpečiť všetky potrebné povolenia, vyjadrenia, zabezpečiť kompletné vydanie Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, Zmeny účelu stavby. Všetky tieto činnosti naceníme podľa presného typu projektu a požiadaviek.

dohodou


Pre podrobný cenník všetkých prác nás neváhajte kontaktovať, vieme Vám ho na počkanie poslať alebo sa dohodnúť na cene, pri ktorej budete spokojní Vy, aj my. Cenovú ponuku Vám vytvoríme presne na mieru podľa Vášho zadania a požiadaviek.