NAVRHNEME VÁŠ SEN

Navrhujeme stavby pre život

                                        Vítame Vás na našich stránkach ! 

Sme architektonicko-projekčná kancelária a venujeme sa projekčnej a inžinierskej činnosti v stavebníctve a dizajne, a to všetkým typom pozemných stavieb. Ďalším predmetom našej činnosti je tvorba rozpočtov a výkazov výmer akýchkoľvek stavebných objektov.

NÁŠ PRÍSTUP

Pri všetkých našich návrhoch sa snažíme o prepojenie požiadaviek klienta s technologicky správnym a v maximálnej možnej miere funkčným riešením.

REŠPEKTUJEME PRIANIA KLIENTOV

Snažíme sa v maximálnej možnej miere plniť všetky želania našich klientov, avšak, pri zachovaní všetkých funkčných požiadaviek a kvality navrhovaných konštrukcií. 

DOKONČÍME VČAS

Dokončenie návrhu a jeho odovzdanie v dohodnutý termín je pre nás prioritou.

NÁVRHY A VIZUALIZÁCIE

Nie je pre nás problém vytvoriť návrh a vizualizácie pre akýkoľvek stavebný objekt.

VYTVORÍME PRIESTOR PRESNE PRE VÁS